آیا میدانیدکه...؟

                        ● تمساح نمیتواند زبانش را بیرون بیاورد.

                        ● زرافه میتواند با سرعت ۵۷کیلومتر در ساعت بدود.

                        ● مغز فیل،20هزارم وزن بدن اوست.

                        ● قوهی چشایی پروانه ها، در پاهایشان تعبیه شده است.

                        ● هرچه از استوا به سمت قطب پیش میرویم، اندازه موجوداتی
                        مانند پنگوئن، روباه و وال بزرگتر میشود.

                        ● مار «آناکوندا» تنها نمونه افعی است که بچه میزاید.

                        ● نوعی ماهی وجود دارد که با کمک باله هایش، به سطح آب می
                        آید و یکونیم دقیقه در هوا پرواز کرده  و طعمه خود را شکار
                        میکند.

                        ● از بزاق نوعی خفاش خون آشام، دارویی ساخته اند که جلوی
                        سکته مغزی را میگیرد.

                        ● قلب گنجشک، ۱۰۰بار در دقیقه میزند.

                        ● مار میتواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش، نیش بزند.

                        ● بزرگترین مار جهان، ۸متر طول و ۱۲۵کیلوگرم وزن دارد.

                        ● قدرت بینایی جغد، 80برابر انسان است.

                        ● دلفینها و فیلها فقط ۲ساعت در شبانه روز میخوابند.

                        ● ضربان قلب مرغ مگس خوار، ۱۰۰۰مرتبه در دقیقه است.تاريخ : شنبه بیستم تیر ۱۳۸۸ | 1:33 | نویسنده : سینا سلطانی |
  • روزنامه
  • خنجر